• mask-banner
  • FM 1920
  • 车间俯拍
  • p1920 560

มณฑลซานตง Oree เลเซอร์เทคโนโลยี Co.Ltd เป็น บริษัท ในเครือของกลุ่มมณฑลซานตง OYADE ตั้งอยู่ในจี่หนานเหนือเขตพัฒนาเศรษฐกิจ Jiyang สวนอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของ 300 คน 1000 ตารางเมตรการวิจัยและพัฒนาศูนย์ 42000 ตารางเมตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ

WhatsApp แชทออนไลน์!